Alger är en havets rikedom som vi i Norden hittills inte riktigt förstått värdet av. I Asien däremot, odlar man sedan länge alger i stor skala. Det tvärvetenskapliga projektet Seafarm arbetar för att ta tillvara västkustens makroalger. Man utvecklar allt från odlingsmetoder, livsmedelsutvinning till industriprodukter, som plasten som framställts på institutionen för polymerkemi på KTH i Stockholm. Drömprodukten är en helt förnyelsebar plast.