Från och med idag är det förbjudet att tömma toalettavfall från sin fritidsbåt i havet. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta, och i hela Sveriges sjöterritorium. Anledningen är att man vill ta krafttag mot övergödningen i svenska vatten. Frågan är bara hur lagen kommer att efterföljas om inte infrastrukturen för toatömning är tillräckligt utbyggd. I Finland tog det sju år att få det hela att fungera från att lagen trädde i kraft.