Världen står inför en vattenkris som kan bli förödande för varma och torra länder. Men det finns egentligen tillräckligt med vatten för att klara av världens behov. Det som istället krävs är drastiska förändringar av hur vattnet används, hanteras och fördelas. Det visar en FN-rapport som publicerats i samband med världsvattendagen den 22 mars.