För länderna runt östersjön erbjuder de nödvändiga insatserna för ­vattenmiljön möjlighet till tusentals jobb, spetsforskning och kunskapsutbyte, menar Niklas Zennström och Fredrik Lind i en debattartikel i Dagens nyheter. Vi ska inte se ett aktivt miljöarbete som en kostnad, utan som en investering. Debattartikeln bygger på en rapport som nyligen publicerats.