EU är nu i slutskedet av att besluta om en ny flerårig förvaltningsplan för fisket i östersjön. Planen kommer att omfatta torsk, sill och skarpsill - en så kallad flerartsplan, som kan vara på plats redan i sommar. Ett stort steg i rätt riktning, men förbättringar behövs. I en nyutgiven policy brief till beslutsfattare och andra relevanta parter inom EU rekommenderar Baltic Eye en rad förbättringar av den rådande planen utifrån en vetenskaplig och ekosystembaserad synvinkel.