Uppvärmningen av haven får många fiskarter att söka sig norrut, visar en forskningsstudie. Effekten är speciellt påtaglig i norra Atlanten vars medeltemperatur stigit med 1,3 grader de senaste 30 åren. Sardiner, som i generationer varit en av de kommersiellt viktigaste fiskarna runt Portugal, överger sina subtropiska hemvatten och söker sig i allt högre grad norrut till Nordsjön och även till östersjön. Orsaken är att de behöver kallare vatten för att hålla nere kroppstemperaturen.