För två år sedan gick ett amerikanskt minsveparfartyg på grund på korallrevet Tubbatah på Filippinerna, och förstörde mer än två tusen kvadratmeter av det värdefulla revet, som är ett världsarv. USA har nu betalat nästan två miljoner dollar, som kommer att användas för att återskapa och skydda revet. Korallrevet har nästan fyra hundra olika sorteras koraller och ett unikt marint liv med bland annat nästan fem hundra olika fiskarter.