Klimatförändringarna påverkar haven på många olika sätt. Sötvatteninflödet förväntas öka till östersjön, speciellt till de nordliga delarna. Med vattnet följer lösta organiska föreningar, och till dessa kan miljögifter binda. Koncentrationerna av gifterna kan därigenom minska i vattnet, men genom att bakterier äter det lösta, organiska kolet kan gifterna ändå finna sin väg in i födoväven. Det visar Matyas Ripszam vid Umeå universitet i sin avhandling.