Kan vi på konstgjord väg få östersjön att återhämta sig från övergödning och syrebrist? Omkring 140 forskare och beslutsfattare samlades den 12 februari på Stockholms universitet för att diskutera olika förslag på olika åtgärder till havs. En hel del pilotförsök har gjorts, bland annat med att pumpa ner syre till bottnarna. Men det påpekade också att det marina ekosystemet är känsligt, och att det fortfarande saknas kunskap om de långsiktiga effekterna av sådana kraftiga manipulationer.