Ett åländskt företag har fått ett nytt tillstånd för fiskodling i öppna kassar inom Höga kustens världsarvsområde. Att ge förnyat tillstånd till fiskodlingen är i strid med en mängd miljöåtaganden. Bland annat har Sverige inom ramen för östersjöns miljösamarbete förbundit sig att minska utsläppen av näringsämnen som kväve och fosfor. Miljöprövningsdelegation på länsstyrelsen i Västernorrland verkar inte ha styrts av miljöhänsyn, anser Håkan Wirtén och Lennart Gladh, Världsnaturfonden.