Kriget i Ukraina kan få negativa effekter på östersjöns miljö. Det finns en risk att Ryssland inte har råd att uppfylla sina internationella förpliktelser gällande vattenrening.