Bara inom det svenska delen av östersjön ligger tusentals vrak. De flesta av dem är ofarliga för miljön, men några av vraken kan vara tickande miljöbomber. Havs - och vattenmyndigheten avsätter nu nästan en halv miljon kronor för att sanera miljöfarliga vrak på östersjöns botten.