Fibermassor från massabruk i Bottenhavet har visat sig innehålla gifter, och ställer nu till med problem i havsmiljön. Naturvårdsverket har beslutat att bidra med pengar för att man ska kunna utreda hur dessa fiberbankar ska kunna saneras.