Sillbestånden i Nordsjön har vuxit med 15 procent. Bestånden av hoki utanför Nya Zeeland har fördubblats och antalet sjöfåglar som fastnar i näten har minskat med 90 procent. Utan tvekan har MSC-märkningen haft positiv effekt.