Genom att märka lungmaneter med sändare har forskare kunnat visa att de har förmåga att simma mot strömmar och orientera sig i miljön, tvärtemot vad man tidigare trott. Man vet ännu inte om detta gäller allmänt för maneter. Om så är fallet kan det få konsekvenser för hur massförekomster förutspås och hanteras.