Varje år slängs 6,4 miljoner ton skräp i världshaven, och en stor andel av detta är plast. Plasten är problematisk av flera skäl. Den är inte nedbrytbar och kan finfördelas till mycket små bitar, mikroplaster. Plasten flyter runt i haven och skapar problem. Det är dags att ta krafttag mot plastnedskräpningen, anser Karl af Geijerstam, ledarskribent på Bohusläningen.