Många räkfiskare och inte så många räkor. Lönsamheten för räkfisket är låg, och för att råda bot på det har Havs- och vattenmyndigheten beslutat att det ska vara möjligt för räkfiskarna att köpa upp varandras kvoter under två månader i taget. Alla räkfiskare är dock inte positiva till åtgärden, utan vissa tror att detta kan gynna stora trålare.