På Gotland är det grundvattnet och kustvattnet som är de främsta problemen. Det framkom under Vattenmyndighetens samråd om vattnet. Grundvattenuttaget kompenseras inte längre av regnet på vintrarna eftersom folkmängden ökat och somrarna blivit torrare. Nu behöver vi lära av länder med torrare klimat, menar professor Lena Kautsky från Stockholms universitet, som inte ser några alternativ till avsaltat havsvatten för att klara vattenförsörjningen på Gotland.