Det finns ungefär 450 tumlare i östersjön. Det visar resultat från forskningsprojektet SAMBAH, som nu lider mot sitt slut. Genom att registrera tumlarnas ekolokaliseringsljud har man bland annat kunnat upptäcka att Midsjöbankarna, sydost om öland, är ett viktigt område för parning, kalvning och digivning. Kunskap om beståndets storlek och geografiska utbredning är helt nödvändig för att kunna sätta in konkreta och precisa åtgärder för den akut hotade tumlaren.