Plast i olika former och storlekar flyter omkring i stora mängder i alla världens havsområden. Havets organismer tar skada av detta, både genom att de äter plast och att de fastnar i plast. Dessutom kan mikroskopiskt små plastpartiklar binda miljögifter till sig. En forskargrupp har för första gången beräknat den totala mängden plast i världens hav, och har kommit fram till att det finns hela 269 tusen ton.