På havsbotten längs Sverige kuster ligger tusentals fartygsvrak. De flesta är ofarliga, men omkring 300 av vraken kan ha miljöfarlig last ombord, som till exempel olja. Risken finns att miljön skadas när fartygen rostar sönder och börjar läcka. Ansvarsfrågan är otydlig, men Sjöfartsverket föreslår att Havs- och vattenmyndigheten får ansvaret för vraken.