Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat att utöka strandskyddet till 300 meter utmed hela Bohuskusten. Utmed stora delar av kusten gäller detta redan sedan tidigare, men från och men nu kommer det att gälla hela strandlinjen i länet från norr till söder. Kommunerna ska dock även fortsättningsvis kunna få dispens för byggnationer om avsteg från strandskyddet är skäligt. Beslutet väcker mycket kritik, och kommer möjligen att överklagas.