Miljöminister åsa Romson har besökt Havs- och vattenmyndigheten, och där bland annat diskuterat regeringens kommande satsningar på havsmiljö. Ett område som framhölls var fiskeförvaltningen och ett hållbart fiske. Enligt Romson kommer det att vara en prioriterad fråga för den nya regeringen.