Musselodling skulle kunna fungera bra som restaureringsåtgärd i övergödda områden. I skyddade områden, där problemen med övergödning ofta är som störst, har musslorna den snabbaste tillväxten. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet.