Det är svårt, tidskrävande och kostsamt att samla in information om hur fiskbestånden ser ut i haven. Forskare vid Högskolan i Skövde har försökt råda bot på detta genom att utveckla en ny metod för att kunna övervaka fiskbeståndet i våra vatten i realtid. Genom att använda den nya metoden kan man snabbt reglera fiskerikvoten utifrån rådande läge, istället för att använda ett år gammal information och prognostisera två år framåt som man gör i dagsläget.