Forskare har hittat höga halter av det miljöfarliga ämnet PFOS i döda uttrar från örebro län. En av uttrarna som studerades hade halter som är de näst högsta som någonsin uppmätts i Sverige. PFOS användes tidigare som ytbehandlingsmedel på kläder och möbler, men fanns tidigare också i brandsläckningskum tidigare. PFOS bryts inte ner överhuvudtaget i miljön, och kan bland annat påverka reproduktionen.