örebroforskaren Anna Kärrman har fått 3,2 miljoner kronor från forskningsrådet Formas för att forska kring plastens inverkan på det marina ekosystemet. – Genom att ta reda på hur farlig plasten är och vad det är som gör den farlig blir det möjligt att hitta lösningar för att minska skadorna på miljön, menar Anna Kärrman, som samlat in plastprover från olika hav sedan 2011. Dessa ska nu i första steg undersökas för dioxin-, hormonstörande och mutagena effekter.