Utsläppen av lättflyktiga kolväten från världens tankfartyg är nästan lika stora som EU-ländernas totala utsläpp. Det är dags för beslutsfattarna att uppmärksamma problemet, tycker Göran Värmby, tidigare miljöchef i Göteborgs stad.