FN:s klimatpanel, IPCC, har presenterat sin stora syntestrapport. Man konstaterar att ju mer människan rubbar klimatet, desto större är riskerna för allt allvarligare effekter. Anpassning är centralt för att minska riskerna, men kraftiga utsläppsminskningar är också nödvändiga. Tekniken finns, och kostnaderna är låga. Rapporten visar hur utsläppen kan minska till nära noll år 2100 med åtgärder som energieffektivisering och förnybar energi. Nu ligger bollen hos beslutsfattarna.