Haven har blivit 25 procent surare sedan den förindustriella tiden. Detta kan komma att få allvarliga konsekvenser för de marina ekosystemen, varnar nu forskare från Storbritannien. Haven absorberar en tredjedel av den koldioxid som människan släpper ut, och detta håller på att förändra havsvattnets kemiska egenskaper.