Ett miljöpolitiskt råd bör inrättas direkt under regeringschefen, skriver miljöforskningsberedningen i en rapport som överlämnats till den nya miljöministern. Beredningen består av tolv ledande miljöforskare utvalda för att representera hela bredden inom miljöforskningen. Under de senaste två åren har de ägnat sig åt att djupare fundera över vad som långsiktigt krävs för att få framsteg inom det miljöpolitiska fältet, och sammanfattar nu sina slutsatser och rekommendationer.