Fiskekvoterna i östersjön minskar nästa år för torsk, skarpsill och lax. Däremot ökas fångstkvoten för sill. Det står klart efter förhandlingar mellan EU:s fiskeministrar. Internationella havsforskningsrådet (ICES), som förser EU med underlag för beslut om fiskekvoter, rekommenderade att torskfångsten mer än halveras, vilket inte uppfylldes. Jag känner ändå att vi har tagit ett stort steg på vägen, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.