Nära 1 000 skarvungar kan ha dödats på två öar i Gävlebukten i slutet av maj i år. Förutom att ha dödat ungarna så har förövarna även sågat ner ett stort antal träd som fåglarna använt som boplatser. Polisen betraktar det inträffade som ett av de största jaktbrotten i Gävleborgs län någonsin.