En effekt av ökande temperaturer i havet är att tropiska arter kan etablera sig i tempererade områden, vilket kan få stora ekologiska konsekvenser. Ett exempel är fisk av släktet Siganus ("Rabbit fish"), som kommit in i Medelhavet från Röda havet. Den betar effektivt ner växtligheten, och dominerar i större och större områden när temperaturerna ökar.