Sedan april har 275 knubbsälar rapporterats döda på västkusten, och Statens veterinärmedicinska anstalt och Naturhistoriska riksmuseet försöker hitta förklaringar. Till skillnad från tidigare epidemier verkar denna slå mer spritt över hela västkusten. En av de analyserade sälarna har visat sig bära på en för säl helt ny influensatyp. Om detta virus är orsaken till den höga säldödligheten är dock ännu inte klarlagt.