Att fånga fisk genom att döda den med sprängmedel, så kallat dynamitfiske, är olagligt i Tanzania. Trots förbudet förekommer det i sådan utsträckning att det hotar det marina livet bland de värdefulla korallreven. Dynamitfisket är inte selektivt, utan dödar alla djur i området.