Miljöminister Lena Ek ger nu besked om att regeringen är beredd att satsa på ett nytt svenskt forskningsfartyg för att kunna bedriva forskning kring hur havens ekosystem fungerar. Det här är viktigt för att Sverige ska kunna leva upp till internationella krav och åtaganden inom fiskbestånds- och havsmiljöövervakningen, säger Anna Jöborn, avdelningschef på Havs- och vattenmyndigheten.