Koraller har små spröt, cilier, som liknar de små hår som vi människor har i luftvägarna och som hjälper till att transportera bort främmande partiklar. Att korallernas cilier enbart styrs av vattenströmmar, som man tidigare trott, visar sig vara fel. Enligt en ny vetenskaplig studie styr korallerna sina spröt på ett kontrollerat sätt.