Livsmedelsverket föreslår i en remiss att det nuvarande exportförbudet för östersjölax och andra feta fiskar ska ersättas med ett kontrollsystem. Kontrollerna ska säkerställa att fisken som exporteras till andra EU-länder än Finland och Lettland inte överskrider EU:s gränsvärden.