Normalt tillbringar knölvalarna sina somrar i Arktis, men nu är forskare övertygade om att det finns minst tre knölvalar i östersjön, berättar marinbiolog Fredrik Broms. Varför dessa knölvalar befinner sig i östersjön vet man inte. Det kan vara unga valar som felnavigerar eller följer efter fisk. Det kan också betyda att vandringsmönster har ändrats eller att antalet valar ökat.