Den globala uppvärmningen har verkat gå långsammare de senaste åren. Orsaken kan vara att den djupa delen av världshaven tar upp en stor del av värmen. Forskarna tror att en plötsligt förändrad salthalt i vattnet skedde samtidigt med den utplanande globala temperaturhöjningen i atmosfären. När det varma ytvattnet blev saltare sjönk det ned djupare.