östersjöns hälsa har länge enbart setts som en miljöfråga, men rapporten visar att den också måste ses som en ekonomisk och social angelägenhet. Misslyckas insatserna att återskapa en frisk östersjö påverkas inte bara havsmiljön, utan också den ekonomiska tillväxten och möjligheterna att skapa arbetstillfällen i regionen. Beräkningen är framtagen av konsultföretaget The Boston Consulting Group som gjort en ekonomisk analys på uppdrag av Världsnaturfonden (WWF).