Med hydrofoner kan man lyssna efter torskars grymtningar och avgöra hur hur många torskfiskar det finns i ett område, liksom få en uppfattning om hur stora de är. En examensarbetare på Lunds tekniska universitet har tillsammans med Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, tagit fram ett analysprogram för detta.