Risken för algblomningar längs den svenska ostkusten är stor, enligt en prognos som Finlands miljöcentrals havscentrum har gjort. Det finns mycket fosfor i vattnet, eftersom fosforhaltigt djupvatten blandats in i ytskiktet som en följd av vinterstormarna. Men sommarens väder avgör i sista hand när och var det uppstår ytanhopningar av alger, och risken ökar om det är varmt och vindstilla.