Torskfisket i östersjön måste minska kraftigt. Det är slutsatsen i en rapport från Internationella havsforskningsrådet (ICES). Forskarnas råd för torsk i östra östersjöns (öster om Bornholm) är mycket osäkra eftersom den traditionella beståndsanalysen inte kan accepteras. - Det finns flera problem i dag, både med åldersbestämning och dålig tillväxt, menar forskarna Michele Casini och Joakim Hjelm från institutionen för akvatiska resurser vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).