Att ejdrarna ökat kraftigt i Blekinge kan vara ett tecken på att de inte orkar flyga längre från sitt övervintringsområde i Tyskland och Danmark. Forskare från Stockholms universitet arbetar på teorin att problemen orsakas av vitaminbrist.