Den höga halten av miljögifter i havsörnsägg i Bottenhavsområdet förbryllar. Miljöminister Lena Ek vill satsa på forskning kring varför gifthalterna är tillbaka på 70-talsnivåer.