En internationell grupp forskare har nyligen träffats i Stockholm för att ta fram ett Baltic Health Index, för bedömning av östersjöns tillstånd. Ben Halpern som är verksam vid UC Santa Barbara, har tillsammans med sitt team utvecklat Ocean Health Index, ett verktyg för bedömning av världshavens hälsa. Han var på plats, och entusiastisk inför tanken på att vidareutveckla indexet, som är den första omfattande globala bedömningen som inkluderar människor som en del av havens ekosystem.