Något står inte rätt till i Bottenhavets kustområde. Halter av miljögifter har åter börjat stiga i naturen och ge effekter på bland annat havsörnens ägg. Varför gifterna dykt upp i näringskedjan just nu är en fråga som engagerar forskare på bland annat Umeå universitet. Mycket pekar på att miljögifterna kommer från läckande fiberbankar på bottnarna, det vill säga rester från massa- och pappersindustrin.