I östersjön finns det största området med död botten i hela världen som är orsakad av människan, enligt Johanna Stadmark, forskare vid Lunds universitet. Inget världsrekord att skryta med, direkt.